יום שלישי, 25 במאי 2010

טיפול זוגי

טיפול זוגי

נכונות של זוג להכיר לא רק בצורך לפתור בעיות שונות אלא לבחון ברצינות אפשרויות שונות היא מתן סיכוי להצלחתו של טיפול זוגי. לא כל קצר חשמלי הוא ליקוי מאורות ולא כל סדק קטן הוא אות וסימן לשבר גדול. רבים יגידו ויעידו שככל שמקדימים לטפל בבעיות קטנות כך גובר הסיכוי לפתרונן. טיפול זוגי עשוי להסיג אתכם מנקודת " אל חזור" ביחסים שלכם. הודות לטיפול הזוגי זוגות מגלים דרכים וכוחות לשנות מצב, אשר על פניו נראה להם כבלתי ניתן לשינוי, כבלתי הפיך.

אותות וסימנים ושאר סוגים של איתותים, שאולי נכון להידרש אליהם כאל סימני אזהרה, האמורים לשמש זרזים לנחיצותו של טיפול זוגי הם תחושה של ויכוחים תכופים בכלל וחוסר יכולת ליישר הדורים וליישב מחלוקות בפרט, שתיקות ארוכות ומעיקות, ירידה בתשוקה, הימנעות מיחסי אישות, לבטים חריפים באשר לדרך הזוגית המתאימה ועד.

טיפול זוגי ודאי הכרחי כאשר משבר חריף, קיצוני, בין שהגורם לו הוא חיצוני ובין אם הוא נובע מתוך הזוגיות עצמה מערער את שיווי המשקל של בני הזוג או של מי מהם ובכך משליך על היחסים בינהם.

טיפול זוגי מאפשר לבני הזוג להציף מעל השטח את המתחים שרוחשים מתחת לו, ותוך כדי תהליך הבירור של שורשי השיבוש שחל ביחסים בינהם הם עשויים להתוודע אל תופעות שונות בזוגיות שהם אינם מודעים לה כלל.

מטפלים זוגיים שהוכשרו לתפקידם כמובילי תהליכים של טיפול זוגי ודאי ייטיבו לאפיין את שורש הבעיות. ייתכן כי סיבה מרכזית לערעור היחסים בין בני הזוג היא אי-הבנת כל אחד מהם את צרכיו ואת רצונותיו של השני או – בהעדר תקשורת פתוחה ורצופה – פירוש מוטעה ושגוי שלהם.

בשגרת חייו של זוג מתגלע לא אחת פער בין קצב הצמיחה האישית של הפרטים המרכיבים אותו. יש מי שבשלב כל שהוא בחיים זקוקים למרחב אישי גדול יותר; יש זוגות אשר גורם כל שהוא, לא צפוי, שנקלע לחייהם מפר את האיזון הזוגי; יש זוגות שבהם אחד מבני הזוג קם בוקר אחד וחש שהמסגרת הזוגית שהיתה לפנים מרחב להתפתחות אישית וזוגית הפכה למסגרת כובלת, אולי אף חונקת. טיפול זוגי מאפשר לשוחח בפתיחות על התחושות ולברר, באווירה של כבוד והקשבה, אפשרות לשפר את הזוגיות במקום לפרק אותה.